Pizzanetti Online-palvelun henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Integral Oy
  Osoite: Spektri Business Park (Trio), Metsänneidonkuja 8
  Postinumero: 02130
  Postitoimipaikka: Espoo
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Nimi: Mikko Noponen
  Email: mikko.noponen@integral.fi
 3. Rekisterin nimi

  Pizzanetti.com

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käyttötarkoitus on

  1. tarjota rekisteröityneille käyttäjille käyttettävyysparannuksia online tilausjärjestelmän käyttöä ajatellen

  2. Mahdollistaa asiakkaiden tilaaminen palvelun ravintoloilta

 5. Rekisterissä käyettään asiakkaista seuraavia tietoja

  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  1. Asiakkaat

  2. Ravintolat

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakasrekisteriin tietoläheteenä on sähköinen lomake, jonka asiakas itse täyttää. Integral Oy: ei lisää asiakkaita rekisteriin itsenäisesti.

  Palvelun ravintoiloiden osalta Integral Oy lisää ravintolan järjestelmän käyttäjät ravontolan Integral Oy:lle toimittaman tilauslomakkeen avulla

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Integral Oy luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella selä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  ATK:lle tallennetut tiedot

  1.Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.

  2.Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.

  3.Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.